SUMO — akarycyd totalny

Nowa, bezwzględna substancja aktywna

 • Milbemektyna — substancja aktywna z nowej grupy chemicznej — makrocyklicznych laktonów
 • Zawartość s.a.: 10 g/l
 • Producent: Mitsui Chemicals Agro Inc., Japonia

Nowe narzędzie w walce z przędziorkami i pordzewiaczami

 • rejestracja

JABŁOŃ

  przędziorek owocowiec, pordzewiacz jabłoniowy
  dawka rejestracyjna: 0,75-1,0 l/ha
  zalecana dawka: 0,75 l/ha
  preparat stosować od pełni fazy kwitnienia maksymalnie przez następne 4 tygodnie

 • zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorków

Najlepsza na rynku skuteczność przędziorkobójcza

 • Jedyny akarycyd, który na roślinie działa powierzchniowo
  i wgłębnie
 • Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorków
  Powoduje bezpłodność samic (nawet bardzo niska dawka)
 • Działa bardzo szybko
 • Idealny produkt do rotacji (nowa s.a.)

Idealny produkt do rotacji w programach ochrony

 • Nowa substancja aktywna o odmiennym mechanizmie działania od produktów aktualnie dostępnych na rynku
 • Udowodniony brak odporności krzyżowej z innymi akarycydami (w tym z akarycydami z tej samej grupy chemicznej)
 • Skuteczny w przypadku populacji roztoczy odpornych na preparaty zawierające substancje chemiczne o innym sposobie działania

Okres prewencji i karencji

 • Okres prewencji dla pszczół: nie dotyczy
 • Okres karencji: jabłoń — 14 dni

UWAGA:
W dawce powyżej 0,75 l/ha działa toksycznie na pszczoły

Uwagi odnośnie stosowania

 1. Środek wykazuje wysoką skuteczność niezależnie od temperatury, ale nie
  zaleca się jego stosowania w temperaturze wyższej niż 30°C
 2. Środek stosować, gdy zostanie przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
 3. Środek należy stosować na rośliny nieuszkodzone z dobrze wykształconą warstwą kutikuli
 4. Opryskiwać całe rośliny, zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej strony liści.
 5. Bardziej celowe jest stosowanie najwyższej z zalecanych ilości wody w zabiegach
 6. Środka nie stosować w odmianie jabłoni Golden Delicious
 7. Przy stosowaniu środka w odmianach Gala, Braeburn, Kanzi i Cameo należy zachować odstęp 5-dniowy przed i po wykonaniu zabiegów innymi środkami ochrony roślin
 8. Nie stosować zabiegów ultra drobnokroplistych
 9. Aby zapobiegać zjawisku odporności, środek może być stosowany 1 raz w sezonie wegetacyjnym. Pozostałe zabiegi wykonać środkami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania