Aktualności

Sumi Agro Poland poleca − odmiany kukurydzy na 2016 rok

 • Kolba kukurydzy odmiany Veritis

  Kolba kukurydzy odmiany Veritis

  Zobacz wpis

W nadchodzącym sezonie specjaliści firmy Sumi Agro Poland polecają kilka bardzo wydajnych odmian kukurydzy. Jedną z nich jest odmiana Veritis (ES), która sprawdziła się już na 100.000 hektarów uprawy w Polsce. Wśród nowości warto zwrócić uwagę na odmianę Eurytmi − jedną z najwcześniejszych na polskim rynku nasiennym, i odmianę Sikaldi, należącą do elitarnego programu żywienia zwierząt „Agro-Zoo”.

więcej informacji »

Katalog Odmian Kukurydzy na 2016 r.

 • Katalog_kukurydza_2016

  Katalog_kukurydza_2016

  Zobacz wpis

Prezentujemy nowy Katalog Odmian Kukurydzy na 2016 r. W nadchodzącym sezonie polecamy szczególnie odmianę Veritis (ES), która sprawdziła się już na 100.000 hektarów uprawy w Polsce, oraz nowości – odmianę Eurytmi, jedną z najwcześniejszych na polskim rynku nasiennym, i odmianę Sikaldi, należącą do elitarnego programu żywienia zwierząt „Agro-Zoo”.

więcej informacji »

Zimowanie murarki ogrodowej

 • Murarka-wygryzajaca-sie-z-zasklepionej-rurki-trzciny

  Murarka-wygryzajaca-sie-z-zasklepionej-rurki-trzciny

  Zobacz wpis

Murarki ogrodowe są aktywne mniej więcej od początku kwietnia (zależnie od przebiegu temperatury wiosną) do końca maja. Resztę roku dorosłe postaci pszczół spędzają wewnątrz kokonów czekając do kolejnej wiosny. Z tego powodu ważne jest, aby wiedzieć jak z nimi postępować, żeby owady doczekały do następnego sezonu w dobrej kondycji.

więcej informacji »

Kiła kapusty zagrożeniem rzepaku w Polsce

 • Fot.1. Objawy kiły kapusty na rzepaku

  Fot.1. Objawy kiły kapusty na rzepaku

  Zobacz wpis

Rzepak ozimy uprawia się obecnie w Polsce na ponad 800 tys. ha. Ze względu na duży udział tej rośliny w strukturze zasiewów, a w związku z tym zbyt częstą jej uprawę na poszczególnych stanowiskach, pojawił się problem kiły kapusty. Na plantacjach rzepaku pierwsze ogniska choroby obserwowano w północnym rejonie kraju, jednak obecnie występuje ona na terenie prawie całej Polski. Jak ją stwierdzić i zapobiec jej wystąpieniu?

więcej informacji »

Nawożenie donasienne punktem wyjścia w budowaniu plonu

 • Ziarno-pszenicy-traktowane-nawozem-Teprosyn

  Ziarno-pszenicy-traktowane-nawozem-Teprosyn

  Zobacz wpis

Wielkość i jakość plonu zależy w dużej mierze od prawidłowo prowadzonej agrotechniki uwzględniającej właściwą ochronę upraw i ich nawożenie. Warto już od najwcześniejszych stadiów rozwojowych zapewnić roślinom jak najlepsze warunki wzrostu i rozwoju. Zaprawianie ziaren (np. przy użyciu zaprawy nasiennej Biosild Top 370 FS) warto połączyć z nawożeniem donasiennym. W ten sposób nie tylko chronimy plantację przed patogenami, ale też przygotowujemy rośliny do zimy i gwarantujemy im prawidłowe odżywienie już od najwcześniejszych stadiów rozwojowych.

więcej informacji »

Zaprawianie – ważna sprawa

 • 663.Fot.-sniec-cuchnaca-pszenicy

  663.Fot.-sniec-cuchnaca-pszenicy

  Zobacz wpis

Już od momentu siewu ziarno pszenicy może być narażone na porażenie przez patogeny powodujące choroby grzybowe kiełkujących ziarniaków. Podstawowymi, niebezpiecznymi dla rozwijających się ziarniaków pszenicy ozimej chorobami są: zgorzel siewek, pleśń śniegowa oraz śnieć cuchnąca.

więcej informacji »

Topsin M 500 SC na trudne sytuacje

 • Kora uszkodzona przez grad

  Kora uszkodzona przez grad

  Zobacz wpis

Topsin M 500 SC jest od wielu lat bardzo popularnym fungicydem wykorzystywanym przez sadowników do ochrony przed wieloma chorobami. Niemniej ważną właściwością tego preparatu jest jego bardzo skuteczne działanie, które jest szczególnie pożądane po gradobiciu. Topsin M 500 SC z pewnością jest wciąż wyjątkowym produktem, o szerokim zastosowaniu w ochronie sadów, szczególnie w trudnych sytuacjach, co potwierdziło wiele lat stosowania oraz dalszy rozwój tego znanego już preparatu.

więcej informacji »

Biosild Top 370 FS – unikalna zaprawa nasienna

 • Ziarno zaprawione środkiem Biosild Top 370 FS oraz innymi preparatami tego typu

  Ziarno zaprawione środkiem Biosild Top 370 FS oraz innymi preparatami tego typu

  Zobacz wpis

Zaprawianie nasion jest istotnym elementem prawidłowej ochrony roślin i skutecznym sposobem zwalczania patogenów przenoszonych przez nasiona oraz zagrażających roślinom w najwcześniejszych stadiach ich rozwoju. Na rynku zapraw nasiennych dla zbóż jest wiele preparatów, jednak tylko nieliczne z nich przeznaczone są do zwalczania kompleksu najgroźniejszych dla tych upraw patogenów. Według aktualnych danych, w Polsce zarejestrowane są aż 74 zaprawy nasienne do ochrony zbóż. Z analizy ich składu wynika, że w większości zapraw znajdują się te same, popularne substancje czynne: tebukonazol, fludioksonil, tritikonazol, w różnych kombinacjach. Specjaliści firmy Sumi Agro Poland proponują innowacyjne i skuteczne rozwiązanie, w postaci zaprawy nasiennej Biosild Top 370 FS.

Biosild Top 370 FS to unikalna zaprawa chroniąca pszenicę ozimą przed kompleksem chorób. Zawiera ona nowe, nie występujące w innych tego typu środkach substancje czynne!

Biosild Top 370 FS zawiera dwie substancje czynne, tiofanat metylowy (350 g/l) oraz tetrakonazol (20 g/l), których działanie wzajemnie się uzupełnia. Środek chroni pszenicę ozimą w jej wczesnych fazach rozwoju przed kompleksem najczęściej występujących i najgroźniejszych w tym okresie chorób, takich jak zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca czy śnieć gładka. Biosild Top 370 FS już od momentu wschodów roślin zapobiega rozwojowi grzybów z rodzaju Fusarium, co znacznie ułatwia ochronę roślin w dalszej części sezonu. Zarówno maksymalna, jak i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 100 ml środka na 100 kg ziarna z dodatkiem 500 ml wody.

Jak wykazały badania stosowanie Biosild Top 370 FS pozytywnie wpływa na początkowy rozwój systemu korzeniowego i części nadziemnej roślin, zapewniając ich szybszy rozwój wiosną oraz minimalizując ryzyko przemarzania. Zaprawa nasienna Biosild Top 370 FS zapewnia dłuższą i pewniejszą ochronę niż inne środki tego typu, ponieważ jej parametry fizyczne sprawiają, że doskonale przylega do ziarna i nie osypuje się po zaprawieniu. Zawartość intensywnego barwnika nowej generacji czyni kontrolę jakości zaprawiania wyjątkowo łatwą.

Zaprawę nasienną Biosild Top 370 FS można stosować łącznie z nawozem donasiennym Teprosyn Mn, dzięki czemu jeden zabieg zapewnia zarówno skuteczną ochronę fungicydową, jak i optymalne nawożenie pszenicy ozimej.

Preparat, dostępny w opakowaniach 1, 5 i 10-litrowych, znajdzie się w sprzedaży w sierpniu 2015 r.

więcej informacji »

Biosild Top – nowa zaprawa nasienna z japońskimi korzeniami

 • zaprawa_nasienna

  zaprawa_nasienna

  Zobacz wpis

W ofercie naszej firmy pojawiła się unikalna zaprawa nasienna Biosild Top 370 FS. Zawiera ona nowe na rynku zapraw substancje czynne, które nie występują w innych produktach. Biosild Top zwalcza pełen kompleks chorób w pszenicy ozimej, a poza tym wpływa pozytywnie na początkowy rozwój systemu korzeniowego i części nadziemnej. Doskonale przylega do ziarna i nie osypuje się po zaprawianiu, zapewniając dłuższą i pewniejszą ochronę. Biosild Top zawiera intensywny barwnik nowej generacji, co umożliwia łatwą kontrolę jakości zaprawiania.

Ponadto w doświadczeniach potwierdzono możliwość łącznego stosowania tej zaprawy z nawozem donasiennym Teprosyn, co zapewnia ochronę i nawożenie w jednym zabiegu.

więcej informacji »

ES Valegro – wzorzec COBORU od 2014 r. to nowa odmiana rzepaku ozimego w ofercie Sumi Agro Poland

 • rzepak-valegro

  rzepak-valegro

  Zobacz wpis

Wybór odmiany warto poprzedzić analizą oferty rynkowej. Cechy, na które należy zwrócić uwagę to m.in. potencjał plonowania, odporność na choroby grzybowe, zimotrwałość, wczesność dojrzewania, zawartość tłuszczu w nasionach, czy odporność na wyleganie. Firma Sumi Agro Poland poleca 4 odmiany rzepaku ozimego, w tym nowości w sezonie 2015 − ES Valegro i Wapiti CS oraz znane już producentom − ES Scarlett i ES Bourbon.

więcej informacji »

Szkodniki wiśni i czereśni

 • Mszyca wisniowo-przytuliowa na wiśni

  Mszyca wisniowo-przytuliowa na wiśni

  Zobacz wpis

Szkodniki wiśni i czereśni, w zależności od nasilenia ich obecności na drzewach owocowych powodują zróżnicowane zagrożenie dla plonu owoców. Spośród wielu gatunków szkodników tylko niektóre występują na wiśni i czereśni, jednak ich żerowanie może powodować duże straty, wynikające nie tylko ze zmniejszenia plonu, ale także pogorszenia jego jakości, osłabienia drzew i wzrostu ich wrażliwości na potencjalne infekcje.

więcej informacji »

Nowe odmiany rzepaku w ofercie Sumi Agro Poland

 • rzepak-wapiti

  rzepak-wapiti

  Zobacz wpis

W sezonie 2015 firma Sumi Agro Poland wprowadziła dwie nowe odmiany rzepaku ozimego: mieszańcową − Wapiti CS oraz populacyjną − Valegro ES. Obie zarejestrowane w Polsce i z Katalogu Europejskiego, charakteryzują się bardzo wysokim potencjałem plonowania i bardzo dobrym zaolejeniem. Zostały one gruntownie sprawdzone w polskich badaniach COBORU a także w wielu doświadczeniach w gospodarstwach rolnych.

więcej informacji »

Uwaga na fałszowane środki

 • Włodzimierz Olejnik - prawnik-reprezentujący Sumi Agro Poland

  Włodzimierz Olejnik - prawnik-reprezentujący Sumi Agro Poland

  Zobacz wpis

Wiosna to szczyt sezonu zaopatrywania się przez sadowników w środki ochrony roślin. Niestety to także czas żniw dla oszustów proponujących nabywcom podrabiane preparaty. Niektórych sadowników może skusić niższa cena takich produktów (zwłaszcza po sezonie trudnym pod względem sprzedaży owoców ze względu na rosyjskie embargo), inni mogą je nabyć bezwiednie, nie zwracając uwagi na różnice w opakowaniach oryginalnych i sfałszowanych środków ochrony roślin. O skali tego procederu, jego skutkach oraz działaniach związanych z obrotem nielegalnymi produktami rozmawiamy z mecenasem Włodzimierzem Olejnikiem, prawnikiem reprezentującym w tych kwestiach firmę Sumi Agro Poland.

więcej informacji »

Podwójna skuteczność w ochronie rzepaku

 • Objawy szarej pleśni na łuszczynach rzepaku

  Objawy szarej pleśni na łuszczynach rzepaku

  Zobacz wpis

W sezonie sprzyjającym rozwojowi patogenów w okresie kwitnienia i dojrzewania, na roślinach rzepaku można zaobserwować jednocześnie objawy kilku chorób. Większość z nich występuje przez cały okres wegetacji. Do najgroźniejszych chorób tego końcowego etapu rozwoju rzepaku należą: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych oraz szara pleśń.

więcej informacji »
Powrót do góry