Etykieta instrukcja stosowania środka
dla użytkowników profesjonalnych

etykieta do druku — użytkownicy profesjonalni
etykieta do druku — użytkownicy nieprofesjonalni

Posiadacz zezwolenia:
Nisso Chemical Europe GmbH, Berliner Allee 42, 40212 Düsseldorf,
Republika Federalna Niemiec, tel. +49 211 13066 860, fax: +49 211 328231.

Producent:
Nippon Soda Co. Ltd., Shin-Ohtemachi Building,
2-1, 2-Chome, Ohtemachi, Chioda-ku Tokio, 100-8165 Japonia,
tel.: 00 813 3245 6268, fax: 00 813 3245 6287.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
Sumi Agro Poland Sp. z o.o.,
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa;
tel.: +48 22 637 32 37, fax: +48 22 637 32 38,
e-mail: biuro@sumiagro.pl, www.sumiagro.pl

Podmioty konfekcjonujące:
FREGATA S.A.,
ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk – Oliwa,
tel.: + 48 58 552 00 27 do 29, Faks: + 48 58 552 48 31,
e-mail: fregata@fregata.gda.pl, www.fregata.gda.pl

 Przestrzegaj etykiety instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

TOPSIN M 500 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
tiofanat metylowy (związek z grupy benzimidiazoli) - 500 g w 1 litrze środka (41,91%).

Zezwolenie MRiRW nr R-74/2012 z dnia 18.05.2012 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R-255/2014d z dnia 18.07.2014 r.

Uwaga
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H341 - Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P202 -Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
P261 - Unikać wdychania mgły.
P281 - Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.

OPIS DZIAŁANIA
Topsin M 500 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie roślin rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych oraz w szkółkach i odnowieniach naturalnych leśnych gatunków drzew iglastych i liściastych przed chorobami grzybowymi.
Środek stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i ręcznych.

STOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
1.  Pszenica ozima
Łamliwość źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy
Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.

Fuzarioza kłosów, septorioza plew, septoriozy liści, mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.

2.  Pszenżyto ozime
Łamliwość źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy
Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.

Brunatna  plamistość liści,   fuzarioza  kłosów, mączniak prawdziwy, septorioza plew, septoriozy liści, rdza brunatna

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.

3.  Żyto
Łamliwość źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy, rynchosporioza zbóż.
Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.

Brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy, septoriozy liści, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż.
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.

4. Jęczmień ozimy
Łamliwość źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.

Fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.

Uwaga:
W warunkach sprzyjających rozwojowi chorób grzybowych pszenicy i pszenżyta zalecany termin zabiegu można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna.
Termin zabiegu musi uwzględniać karencję środka.
Środek można stosować w zbożach wyłącznie jednorazowo w okresie wegetacji.

5.  Pszenica jara
Fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści, septorioza plew, septoriozy liści, mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rdza żółta
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.

6.  Pszenżyto jare
Brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy, septoriozy liści, rdza brunatna
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.

7.  Jęczmień jary
Mączniak prawdziwy, rdza  jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.

8.  Rzepak ozimy
Czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń.
Środek stosować jesienią w fazie 4-6 liści rzepaku, zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.

Czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych
Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób.
Opryskiwać od fazy zwartego kwiatostanu do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych.

Uwaga: W przypadku zagrożenia łuszczyn tylko czernią krzyżowych zabieg można opóźnić do momentu wykształcania pierwszych łuszczyn na roślinach rzepaku.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.

9.  Burak cukrowy
Chwościk buraka, brunatna plamistość liści
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
Zalecana ilość wody w uprawach roślin rolniczych: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ROŚLINY SADOWNICZE
1. Jabłoń
Rak drzew, zgorzel kory

Środek stosować wiosną w okresie bezlistnym natychmiast po wiosennym formowaniu koron lub po gradobiciach, od fazy wzrostu zawiązków do okresu zbiorów z uzględnieniem okresu karencji.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha (lub 15 ml/100 m2). Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha (lub
15 ml/100 m2).

Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha (lub 5 -7 l/100 m2).
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Gorzka zgnilizna
Środek stosować jednorazowo na 2 tygodnie przed zbiorem jabłek.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha (lub 15 ml/100 m2). Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha (lub
15 ml/100 m2).

Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha (lub 5-7 l/100 m2).
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

2.   Śliwa
Brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Stosować przed kwitnieniem lub po kwitnieniu do okresu zbiorów, z uwzględnieniem okresu karencji.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha (lub 15 ml/100 m2). Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha (lub
15 ml/100 m2).

Liczba zabiegów: 1.
Uwaga: Fungicyd jedynie ogranicza występowanie choroby.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha (lub 5-7 l/100 m2).
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 1.

3.   Wiśnia
Brunatna zgnilizna drzew pestkowych, drobna plamistość liści drzew pestkowych
Środek stosować przed kwitnieniem lub po kwitnieniu do okresu zbiorów, z uwzględnieniem okresu karencji.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha (lub 15 ml/100 m2). Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha (lub 15
ml/100 m2).

Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha (lub 5-7 l/100 m22).
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 1.

ROŚLINY WARZYWNE
1. Ogórek (pod osłonami).
Antraknoza dyniowatych
Środek stosować od fazy początku kwitnienia.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,15% (150 ml środka w 100 l wody lub 1,5 ml środka w 1 l wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,15% (150 ml środka w 100 l wody lub 1,5 ml środka w 1 l wody).

Liczba zabiegów: 3.
Odstęp między zabiegami: 7-10 dni.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 120-150 l/1000 m2 (lub 12-15 l/100 m2).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 3.

2.  Pomidor (pod osłonami)
Brunatna plamistość liści
Środek stosować od fazy początku tworzenia się zawiązków owoców.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,15% (150 ml środka w 100 I wody lub 1,5 ml środka w 1 l wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,15% (150 ml środka w 100 l wody lub 1,5 ml środka w 1 l wody).

Liczba zabiegów: 3.
Odstęp między zabiegami: 7-10 dni.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 120-150 l/1000 m2 (lub 12-15 l/100 m2).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 3.

3.   Kapusta głowiasta biała.
Czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa i szara pleśń
Środek stosować od fazy początku tworzenia się główek nie później niż 3 dni przed zbiorem kapusty z pola.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha (lub 10 ml/100 m2).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha (lub 10 ml/100 m2).
Zalecana ilość wody: 300-700 l/ha (lub 3-7 l na 100 m2).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ROŚLINY OZDOBNE
1.  Niecierpek (pod osłonami)
Plamistość pierścieniowa
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody lub 1 ml środka w 1 litrze wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody lub 1 ml środka w 1 litrze wody).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

2.  Goździk (pod osłonami)
Fuzarioza naczyniowa
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1 % (100 ml środka w 100 l wody lub 1 ml środka w 1 l wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (100 ml środka w 100 l wody lub 1 ml środka w 1 l wody).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: 7 -14 dni.
Zalecana ilość cieczy użytkowej w uprawach roślin ozdobnych: 500-1000 l/ha (lub
5
-10 l na 100 m2).
Ilość cieczy roboczej dostosować do wielkości i zagęszczenia roślin.


STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik

ROŚLINY ROLNICZE
Rzepak jary
Czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza, sucha zgnilizna kapustnych
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób. Opryskiwać od początku fazy kwitnienia do końca kwitnienia i opadania płatków kwiatowych (BBCH 61-67).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ROŚLINY SADOWNICZE
1. Grusza
Rak drzew, zgorzel kory oraz inne choroby kory i drewna
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po wiosennym cięciu drzew i formowaniu koron lub po uszkodzeniu drzew w wyniku gradobicia.
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Gorzka zgnilizna
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować od początku fazy kwitnienia (gdy jest otwartych około 10% kwiatów) do początku fazy dojrzewania, wybarwiania owoców na typowy dla danego gatunku kolor (BBCH 61-81). Zabieg wykonać bezpośrednio po wystąpieniu gradobicia lub na 2 tygodnie przed zbiorem owoców.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Uwaga: W przypadku brunatnej zgnilizny drzew ziarnkowych środek Topsin M 500 SC jedynie ogranicza występowanie choroby.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować od początku fazy kwitnienia (gdy jest otwartych około 10% kwiatów) do początku fazy dojrzewania, wybarwiania owoców na typowy dla danego gatunku kolor (BBCH 61-81).
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

2.  Śliwa
Dziurkowatość liści drzew pestkowych

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować od początku fazy kwitnienia (gdy jest otwartych około 10% kwiatów) do początku fazy dojrzewania, wybarwiania owoców na typowy dla danego gatunku kolor (BBCH 61-81).

Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych we wcześniejszej części etykiety): 1.

3.  Wiśnia
Dziurkowatość liści drzew pestkowych, leukostomoza drzew pestkowych
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować od początku fazy kwitnienia (gdy jest otwartych około 10% kwiatów) do początku fazy dojrzewania, wybarwiania owoców na typowy dla danego gatunku kolor (BBCH 61-81).

Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych we wcześniejszej części etykiety): 1.

4.  Czereśnia
Dziurkowatość liści drzew pestkowych, leukostomoza drzew pestkowych, brunatna zgnilizna drzew pestkowych, drobna plamistość liści drzew pestkowych
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować od początku fazy kwitnienia (gdy jest otwartych około 10% kwiatów) do początku fazy dojrzewania, wybarwiania owoców na typowy dla danego gatunku kolor (BBCH 61-81).

Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

5. Brzoskwinia
Brunatna zgnilizna drzew pestkowych, mączniak prawdziwy brzoskwini, leukostomoza drzew pestkowych

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować od początku fazy kwitnienia (gdy jest otwartych około 10% kwiatów) do początku fazy dojrzewania, wybarwiania owoców na typowy dla danego gatunku kolor (BBCH 61-81).
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Choroby kory i drewna
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po wiosennym cięciu drzew i formowaniu koron lub po uszkodzeniu drzew w wyniku gradobicia.
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

6. Morela
Brunatna zgnilizna drzew pestkowych, dziurkowatość liści drzew pestkowych, leukostomoza drzew pestkowych.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: środek stosować od początku fazy kwitnienia (gdy jest otwartych około 10% kwiatów) do początku fazy dojrzewania, wybarwiania owoców na typowy dla danego gatunku kolor (BBCH 61-81).
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Choroby kory i drewna
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po wiosennym cięciu drzew i formowaniu koron lub po uszkodzeniu drzew w wyniku gradobicia.
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

7. Winorośl
Szara pleśń, mączniak prawdziwy winorośli

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: opryskiwać natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób od początku fazy kwitnienia do początku dojrzewania owoców (BBCH 61-81).

Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

ROŚLINY WARZYWNE
1.  Ogórek (pod osłonami)
Zgnilizna twardzikowa, parch dyniowatych (brunatna plamistość roślin dyniowatych)

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,15% (150 ml środka w 100 l wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,15% (150 ml środka w 100 l wody).

Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: opryskiwać natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób od początku fazy kwitnienia do końca fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 61-89).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 120-150 l/1000 m2 (lub 12-15 l/100 m2).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych we wcześniejszej części etykiety): 3.

2.  Cukinia, oberżyna (pod osłonami)
Antraknoza dyniowatych, zgnilizna twardzikowa, parch dyniowatych (brunatna plamistość roślin dyniowatych)

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,15% (150 ml środka w 100 l wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,15% (150 ml środka w 100 wody).

Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: opryskiwać natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób od początku fazy kwitnienia do końca fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 61-89).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 120-150 l/1000 m2 (lub 12-15 l/100 m2).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


3.    Pomidor (pod osłonami)
Zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, mączniak prawdziwy, alternarioza pomidora, septorioza pomidora
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,15% (150 ml środka w 100 l wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,15% (150 ml środka w 100 l wody).

Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: opryskiwać natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób od początku fazy kwitnienia do końca fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 61-89).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 120-150 l/1000 m2 (lub 12-15 l/100 m2).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych we wcześniejszej części etykiety): 3.

4.    Papryka (pod osłonami)
Werticilioza, szara pleśń, alternarioza papryki, zgnilizna twardzikowa
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,15% (150 ml środka w 100 l wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,15% (150 ml środka w 100 l wody).

Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: Opryskiwać natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób od początku fazy kwitnienia do końca fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 61-89).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 120-150 l/1000 m2 (lub 12-15 l/100m2).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

5.    Burak ćwikłowy
Chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka, brunatna plamistość liści
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.

Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować od początku fazy gdy liście zakrywają 50% powierzchni gleby do końca fazy gdy korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru.

Zalecana ilość wody: 350-500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ROŚLINY OZDOBNE UPRAWIANE W GRUNCIE I POD OSŁONAMI
Rośliny ozdobne uprawiane pod osłonami
Abutilon (klonik, zaślaz), aksamitka, amarylis, anturium, aster, azalia, begonia, bieluń, bluszcz, chryzantema, celozja, chryzantema, cisus, cynia, cyklamen, dalia, difenbachia, dracena, fikus, filodendron, frezja, fuksja, gazania, geranium, gerbera, hibiskus (ketmia), kalanchoe, lilia, mieczyk, narcyz, niecierpek, palmy, paprocie, pelargonia, poinsecja, prymula, róża, skrętnik, szałwia, szeflera, skrzydłokwiat, surfinia, świerk, tulipan, wilczomlecz, werbena, zamiokulkas
Mączniak prawdziwy, szara pleśń, plamistość liści kwiatów, fuzarioza naczyniowa, werticilioza, rak pędów róż, zgnilizna twardzikowa
Maksymalne zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,15% (150 ml środka w 100 l wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,10-0,15% (100-150 ml środka w 100 l wody).

Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody w uprawie pod osłonami przy użyciu opryskiwaczy ręcznych: 3-10 1/100m2.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Rośliny ozdobne uprawiane pod osłonami i w gruncie
Żywotnik, cyprysy i jałowce oraz inne krzewy iglaste i liściaste
Obrączkowa plamistość pędów, plamistości liści kwiatów, rak pędów
Opryskiwać niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej po pojawieniu się objawów chorób lub prewencyjnie wiosną, gdy temperatura wzrośnie do ok. 20°C.

Uprawa pod osłonami
Maksymalne zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania w uprawach pod osłonami: 0,15% (150 ml środka w 100 l wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania w uprawach pod osłonami: 0,15% (150 ml środka w 100 l wody).

Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody w uprawie roślin ozdobnych  pod osłonami przy użyciu opryskiwaczy ręcznych: 3-10 l/100m2.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uprawa w gruncie
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania w uprawach gruntowych: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania w uprawach gruntowych: 1,5 l/ha.

Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody w uprawie roślin ozdobnych w gruncie: 400-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

SZKÓŁKI LEŚNE
1. Siewki leśnych gatunków drzew iglastych i liściastych
Zgorzel siewek

Stosować w przypadku pojawienia się choroby lub prewencyjnie.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

2.  Siewki i sadzonki leśnych gatunków drzew iglastych i liściastych

Szara pleśń, rdze
Stosować w przypadku pojawienia się chorób lub prewencyjnie.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 500-750 I/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

3.  Siewki i sadzonki leśnych gatunków drzew liściastych
Plamistości liści, werticilioza
Stosować w przypadku pojawienia się chorób lub prewencyjnie.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

SZKÓŁKI LEŚNE I ODNOWIENIA NATURALNE
Siewki leśnych gatunków drzew iglastych i liściastych

Wiosenna osutka sosny, wierzchołkowe zamieranie pędów, zgnilizna korzeniowa
Stosować w przypadku pojawienia się chorób lub prewencyjnie.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. W celu zminimalizowania ryzyka uodparniania się zwalczanych szkodników na tiofanat metylowy w przypadku konieczności powtórzenia zabiegu zamiast środka Topsin M 500 SC zaleca się stosować fungicyd z innej grupy chemicznej.

  • W razie wystąpienia odporności grzybów chorobotwórczych przerwać stosowanie środka.
  • Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i warzywne na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Przed użyciem środka silnie wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

  • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,
  • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
  • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taka informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
Unikać wdychania mgły.
Dokładnie umyć skórę po użyciu środka.
W uprawie jabłoni, gruszy, śliwy, wiśni, czereśni, brzoskwini, moreli, winorośli: Nosić odpowiednią odzież ochronną (kombinezon ochronny) i odpowiednie rękawice ochronne.
W uprawie pod osłonami ogórka, pomidora, cukinii, oberżyny, papryki i roślin ozdobnych: Nosić odpowiednią odzież ochronną (kombinezon ochronny) i odpowiednie rękawice ochronne oraz maskę oddechową typu P2.
W uprawie gruntowej kapusty głowiastej białej, buraka ćwikłowego, żywotnika, cyprysów, jałowców i innych krzewów iglastych i liściastych oraz w leśnych szkółkach i odnowieniach naturalnych: Nosić odpowiednie rękawice ochronne.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest określenie strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

  • 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w uprawie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta, jęczmienia ozimego, pszenicy jarej, pszenżyta jarego, jęczmienia jarego, rzepaku ozimego, rzepaku jarego, buraka cukrowego, buraka ćwikłowego, kapusty głowiastej białej, w szkółkach leśnych i odnowieniach naturalnych, w uprawie pod osłonami ogórka, cukinii, oberżyny, pomidora i papryki oraz w uprawianych w gruncie i pod osłonami roślinach ozdobnych.
  • 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w uprawie jabłoni, gruszy, śliwy, wiśni, czereśni, brzoskwini, moreli, winorośli.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień ozimy, pszenica jara, jęczmień jary, winorośl - 35 dni,
rzepak ozimy, rzepak jary, burak cukrowy, burak ćwikłowy, jabłoń, grusza, śliwa, wiśnia, czereśnia, brzoskwinia, morela -14 dni,
cukinia, ogórek, oberżyna, papryka i pomidor uprawiane pod osłonami, kapusta głowiasta biała - 3 dni,
rośliny ozdobne, szkółki leśne - nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

  • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
  • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać pod zamknięciem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

Okres ważności - 2 lata